Veelgestelde vragen

Wellicht heeft u nog vragen over het Ondernemersfonds. Bekijk de veelgestelde vragen dan eens, of stel uw vraag middels het contactformulier op deze website.

U kunt alleen een beroep op het Ondernemersfonds doen als u verenigd bent, bijvoorbeeld in SBH, CM of WMH. Een individuele ondernemer kan geen aanvraag indienen. U kunt de aanvraag sturen via het online aanvraagformulier. Zie voor meer info: Werkwijze & aanvragen.

Nee, een individuele ondernemer kan geen aanvraag indienen. De aanvraag moet een collectief doel dienen.

Elke zakelijke OZB-betaler betaalt mee aan het fonds. Dit zijn alle niet-particulieren. Dus niet alleen de commerciële bedrijven, maar ook de non-profit instellingen: onderwijs, cultuur, zorg, welzijn en sport. Alleen het wettelijk van de OZB vrijgestelde vastgoed, zoals kerken en waterstaatkundige werken, doet niet mee.

Het invoeren van het Ondernemersfonds is unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad van Helmond. De gemeente is een actieve partner in het fonds en betaalt zelf ook mee voor het gemeentelijk vastgoed. Inrichting en besteding van het fonds ligt echter bij de meebetalende organisaties. De gemeente zal geen publieke taken afschuiven op het Ondernemersfonds, maar staat juist voor een intensieve samenwerking binnen het fonds.

Alle bestedingen uit het fonds moeten inzichtelijk zijn en alle betalers moeten er een beroep op kunnen doen. Mits de aanvraag collectief geschiedt; een individuele ondernemer kan immers geen aanvraag doen. Elke ondernemer kan zich verenigen in het betreffende werkgebied. Bijvoorbeeld in het parkmanagement: Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Centrum Management (onderdeel van Helmond Marketing) of  Stichting Wijkmanagement Helmond.

Stichting Ondernemersfonds Helmond streeft ernaar zo open en helder mogelijk te zijn. Heeft u vragen over projecten of bestedingen, richt u dan in eerste instantie tot het aanspreekpunt binnen uw werkorganisatie. U kunt ook het contactformulier op deze website invullen.