Werkwijze

Het Ondernemersfonds wordt gevormd door de extra bijdrage van € 30,- per € 100.000,- WOZ-waarde, die wordt geïnd via de onroerende zaak belasting op niet-woningen. In principe kan iedereen die meebetaalt ook een beroep doen op het fonds. Voorwaarde is wel dat u verenigd bent (bijvoorbeeld in het parkmanagement via Stichting Bedrijventerreinen Helmond, het Centrum Management of Wijkmanagement Helmond) en dat de aanvraag collectief geschiedt. Dit betekent dus dat een individuele ondernemer geen aanvraag kan indienen. Alleen de bij de Stichting Ondernemersfonds Helmond bekende trekkingsgerechtigden kunnen een voorstel indienen.

Met de invoering van het Ondernemersfonds is het ‘free riden’ – het mee-profiteren van collectieve activiteiten zonder er zelf aan meebetaald te hebben – niet meer mogelijk. U kunt door middel van het fonds collectieve investeringen doen, die tevens de lokale economie versterken. Een ander nadrukkelijk doel van het Ondernemersfonds is het bevorderen van cross overs: samenwerkingsvormen tussen de diverse trekkingsgerechtigden. Zo kunnen we samen zorgen voor Helmond-brede, dynamische verbindingen!