Projecten

Het Ondernemersfonds zal een verdere continuering en professionalisering van de werkorganisaties Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Centrummanagement Helmond en Wijkmanagement Helmond mogelijk maken. Het trekkingsrecht voor 2021 bedraagt:

 • Wijkmanagement Helmond, uitvoering van het programma in de wijken in samenwerking met zorg, onderwijs, cultuur, sport en ZLTO: €189.175
 • Stichting Bedrijventerreinen Helmond, uitvoering van het parkmanagementprogramma: € 309.612
 • Centrum Management, uitvoering van het programma: €82.060

Toegekende aanvragen/jaarverslagen:

Projecten Centrummanagement Helmond

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op www.helmondmarketing.nl.

Jaarverslag 2021

Jaar: 2022

Centrummanagement is een samenwerkingsverband dat zich richt op het versterken van de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het Helmondse centrum. Vanuit centrummanagement worden activiteiten ontplooid gericht op het versterken van het binnenstedelijk aanbod (schoon, veilig, branchering, ondernemerschap etc.) Centrummanagement zal, waar mogelijk, initiatieven die ondernemers ondernemen faciliteren die imagoversterkend zijn voor Helmond en koopstromen genereren. Hierbij kan gedacht worden aan evenementen, marketing & promotie, culturele programmering, bundeling van krachten, uitwerken concepten. Lees hier het hele verslag: Jaarverslag Centrummanagement Helmond Centrum 2021 alleen tekst  

Invulling (koop)zondagen

Jaar: 2019

Sinds 16 juni 2019 heeft een meerderheid van de ondernemers besloten om de winkeltijden te verruimen door iedere zondag open te gaan. Op verzoek van ondernemers worden er meer activiteiten georganiseerd om meer beleving in ons centrum te krijgen. Deze activiteiten variëren van straatmuzikanten tot braderieën, kinderactiviteiten etc.

Activiteiten en Evenementen

Jaar: 2019

Door het organiseren van activiteiten en evenementen willen we meer beleving creëren in Helmond centrum. Voor het bepalen van de inhoud van de activiteiten en evenementen houden we rekening met de vier doelgroepen die zijn vastgesteld voor Helmond Centrum:

 1. Stijlvol & luxe blauw: Luxe, kunst, exclusiviteit, cultuur, bourgondisch, ontdekken, genieten;
 2. Creatief & inspirerend rood:hip, luxe, kunst, cultuur, beleving, vrienden, festivals;
 3. Uitbundig geel: amusement, gezellig, fun, kindvriendelijk, winkelen voor plezier, uitgaan en lekker eten;
 4. Gezellig lime: braderie, rommelmarkt, prijsbewust, vermaak, hele gezin, gezellig eten.
CM initieert, stemt af, organiseert, administreert (aanvraag vergunningen, evenementenmelding, financiële afspraken etc.) en verzorgt deze activiteiten. Deze activiteiten worden ondersteunt door advertenties op social media en drukpers. Jaarlijkse thema’s zoals Moederdag, Vaderdag, Halloween, Sinterklaas en Kerst spelen hierin een belangrijke rol. Activiteiten zoals Vaderdag, Moederdag en Halloween zijn te meten aan het aantal deelnemers/inschrijvingen

Nieuwsbrief

Jaar: 2019

Naast de website en social media kanalen wordt er maandelijks een nieuwsbrief verstuurd. Om de centrumondernemers zo goed mogelijk te informeren over de status en ontwikkelingen binnen het centrum.

Overlegstructuren

Jaar: 2019

De belangrijkste taken van de centrummanager liggen, naast het zijn van het aanspreekpunt voor alle bij het centrum betrokken partijen en het coördineren, begeleiden van de dagelijkse gang van zaken, het vertegenwoordigen van de belangen van belangrijke steakholders in ons centrum. Ondernemers, horeca, weekmarkt, kermis, vastgoedeigenaren etc. Hiervoor zijn een aantal overlegstructuren en/of contactmomenten noodzakelijk zoals o.a.: Intern overleg Bestuursvergadering Projectgroep bestaand centrum Kermiscommissie MAC (Markt advies commissie) Ondernemersfonds: WO 1 x p/maand Retailplatform Brabant Evenementenoverleg Overleg centrum wethouders Accountmanager centrum (gemeente) Centrumschouw Horeca overleg OSH (Ondernemers Stuurgroep Helmond 1x p/maand) Organisatoren evenementen Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs

Relatiebeheer, contact, advies en belangen ondernemers

Jaar: 2019

Als CM ben je de vraagbaak voor ondernemers en steakholders in het centrum. Deze kunnen betrekking hebben op de ontwikkelingen vanuit het Centrumperspectief, leefbaarheid, economische ontwikkelingen, relocaties, startende ondernemers, potentiele ondernemers. Daarnaast kunnen er projecten ontstaan, vanuit voortschrijdend inzicht, en vragen vanuit de markt zoals: Project Win je Winkel; Organisatie Franchise Event; Locatiestudies; Bereikbaarheid en parkeren centrum; Organiseren trainingen & workshops etc.

Savant Zorg

Jaar: 2019

Een financiële ondersteuning voor het project, tussen Savant Zorg en het Kunstkwartier,  Verhalende wand ontvangstruimte de Ameide.

Rode lopers

Jaar: 2019

Naast gastvrijheid door sterk ondernemerschap is het ook belangrijk dat de bezoekers van ons centrum deze gastvrijheid direct ervaren. Aan de ondernemers van Helmond Centrum is in 2018 een rode loper/deurmat aangeboden met daarop het stadslogo en dit wordt in 2020 voortgezet.

Graffiti bestrijding

Jaar: 2019

Sinds jaren wordt het centrum graffiti vrij gehouden door de gemeente Helmond. Vanuit CM is er een overeenkomst met de gemeente gesloten om graffiti te verwijderen. Het gebeurt voornamelijk in de nachtelijke uren dat graffitispuiters actief zijn. Het is belangrijk dat deze vervuiling na constatering zo spoedig mogelijk wordt verwijderd (binnen 48 uur). Niet alleen van uit het oogpunt van een aantrekkelijk centrum, maar ook vooral om graffitispuiters te ontmoedigen.

Hanging baskets

Jaar: 2019

Een goede sfeer zorgt voor een fijne plek waar mensen graag willen zijn. Sfeer kan gecreëerd worden door een uitnodigend gebaar waardoor je je welkom voelt. Hanging baskets kunnen hier een onderdeel van zijn en ze geven de hele zomer plezier. Vanaf april tot en met oktober 2020 zullen in het centrum van Helmond hanging baskets de straten opfleuren. Dit is een samenwerking met Wijkmanagement en Wijkraad Helmond Centrum.

Sfeerverlichting

Jaar: 2019

Sfeerverlichting draagt aanzienlijk bij  aan aantrekkelijke openbare ruimtes. Ook in 2020 zal gedurende de feestdagen (half november tot eind januari) het centrum weer opgesierd worden met sfeerverlichting. Tevens worden de bomen op de Markt, Ameidestraat, Lambertushof en Kerkstraat extra verlicht.

Projecten Wijkmanagement Helmond 

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op www.wijkmanagementhelmond.nl.

Jaarverslag 2021

Jaar: 2022

Wijkmanagement Helmond zorgt voor een aantrekkelijk, toekomstbestendig vestigings-en ondernemersklimaat in de wijken van Helmond en draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid in de diverse wijken. Ondernemingen, overheid en alle gerelateerde instanties, moeten erop kunnen vertrouwen dat Wijkmanagement Helmond zich inspant voor een duurzame samenwerking van, voor en door de verschillende sectoren in de wijken van Helmond. Met het verenigen van de verschillende sectoren in de wijken van Helmond, werkt Wijkmanagement Helmond optimaal aan het ondernemersklimaat en de leefbaarheid van de Helmondse wijken. Zij geeft de wijken meerwaarde door duurzame samenwerking van de verschillende sectoren en stimuleert, coördineert en optimaliseert dit. Het uitgangspunt is: van, voor en door ondernemingen, verenigd in Wijkmanagement Helmond.   Lees hier het hele verslag: WMH jaarverslag FOH 2021

Spaaractie Stiphout

Jaar: 2020

Vanaf 6 april t/m 22 december 2019 hadden klanten de mogelijkheid om bij 21 winkeliers stempels te verzamelen om in aanmerking te komen voor de hoofdprijs van € 2019,-- Met een aankoop van ca. € 5,-- kreeg men een stempel op de spaarkaart. Hiervoor zijn door de ondernemersvereniging en deelnemende winkeliers Ca. 5000 stempelkaarten uitgedeeld, posters gehangen promotie gemaakt in o.a. het wijkblad de Lindenberg en op de facebookpagina van de ondernemersvereniging werden wekelijks aanbiedingen gepromoot of reclame gemaakt. Ook zijn er diverse promotionele actie via “Dit is onze wijk” verspreid. Helaas is gebleken dat klanten ondanks een mooie grote hoofdprijs lastig te sturen zijn en is het aantal ingeleverde kaarten uiteindelijk teleurstellend. In december zijn er ruim 40 grote kerstbomen verspreid over de dorpsstraat geplaatst en met kerstverlichting volgehangen. Het effect hiervan was groots. Het aanzicht van de dorpsstraat was dorps en warm. Alle winkeliers hebben hierover vele mooie complimenten ontvangen. Voor 2020 gaan we dan ook kijken naar een andere actie of promotie maar de aankleding tijdens de feestdagen zal zeker worden voortgezet en uitgebreid.

Ovhm ondernemersvereniging mierlo-hout

Jaar: 2019

Sinterklaasje feesten voor de kinderen vieren in de wijken van Mierlo-Hout 8 pieten vermaken de kinderen samen met een team van werkgroep jeugd in een gezellig versierde Geseldonk.

WC Brouwhorst

Jaar: 2019

Wc brouwhuis willen het winkel centrum versieren in de dagen rond kerstmis doormiddel van MK feestverlichting De verlichting dient om sfeer te creëren in het winkel centrum, daarnaast zorgt de verlichting ook voor meer veiligheid voor ondernemers en bezoekers van het winkel centrum. Sinterklaas feest voor de kinderen ter gelegenheid van de inkomst van sinterklaas met zijn pieten, met muziek en cadeautjes.

Zorgboog en ROC ter AA

Jaar: 2019

Binnen de Pannehoeve willen we graag een duofiets/rolstoelfiets aanschaffen. De leerlingen van ROC ter AA kunnen met de cliënten van wijk of verpleeghuis met de cliënten fietsen

OMO-scholengemeenschap, Basisonderwijs QliQ en Stichting Tribune

Jaar: 2019

Organisatie van de verkiezing sportma/vrouw. Ploeg. E.d. alsmede de meest sportieve basisschool van Helmond.

Ondernemersvereniging Heistraat

Jaar: 2019

Verlichting en beplanting en feestmaanden einde 2019

Braderie Heistraat

Jaar: 2019

Doel om mensen samenbrengen en De Heistraat in positieve zin op de kaart zetten

Ondernemersvereniging De Bus

Jaar: 2019

Op zaterdag 23 november vieren we weer ons sinterklaasfeest voor alle kinderen in de wijk en daarbuiten. We werken hierbij samen met het Dr. Knippebergcollege, waarvan leerlingen zwarte piet spelen. Op zondag 22 september organiseren de ondernemers weer een grote braderie in en om de Bus waarbij weer zal worden samen gewerkt met wijkraad, bejaardenhuizen eb wellicht lokale verenigingen. In navolging van vorige jaar, willen de ondernemers in de BUS ook dit jaar weer een brunch organiseren voor klanten en bejaarden, dit jaar bewoners van de Pannehoeve

Ondernemersvereniging Combicentrum

Jaar: 2019

Braderie voor de inwoners van Helmond West en daabuiten.

BIA

Jaar: 2019

Stichting BIA organiseert jaarlijks de kindervakantieweek in Brandevoort. Er doen 900 kinderen mee

Ondernemersvereniging Stiphout

Jaar: 2019

Ondernemersvereniging wil de inwoners van Stiphout bij hun laten kopen door een spraarsysteem met stempels acties bij de winkeliers

City Resort, vd Vorst, Pot Sport, Cacaofabriek, M. vd Linden

Jaar: 2019

‘’Soet op Suyt” een Franse organiseert op de deze dag met verschillende verenigingen en organisaties zodat bezoekers aan deze sfeervolle markt bekend raken met het wijkgerichte aanbod.

Wijkmanagement Helmond, GGD, Levgroep, adviesraad Sociaal Domein, Elkerliek Ziekenhuis

Jaar: 2019

Stichting Meedoen zorgt voor mensen met een laag inkomen dat ze mee kunnen doen met activiteiten van ouderen

Carolus Borromeus College, Jan van Brabant College, ROC Ter AA, Dr. Knippenberg College, Dhr. P. Vervoort, Wekvloertaal, LEV-groep Helmond

Jaar: 2019

Het project om met mensen die een niet-westerse achtergrond hebben een soort koor te beginnen en Nederlandse liedjes te gaan zingen om de taal beter te kunnen leren. Ook worden er leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege bij betrokken om tolk te zijn, die ervoor zorgen dat iedereen met elkaar overweg kan gaan.

Antoon van Dijkschool samen met stichting ORO en Bundelzorg

Jaar: 2019

E-games aan te schaffen om er voor te zorgen dat jongeren en ook ouderen kunnen sporten/bewegen, op een extra leuke manier met E-games. iDance en Game-bikes zijn 2 onderdelen van alles wat ze willen gaan aanschaffen, om de mensen toch te laten bewegen, maar ook op er plezier mee te hebben. Daarvoor zijn er verschillende stichtingen bij gekomen om dit te kunnen regelen en er voor kunnen zorgen dat mensen bewegen leuk vinden.

Parkmanagementprojecten Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op www.bedrijventerreinenhelmond.nl.

Jaarverslag 2021

Jaar: 2022

Het trekkingsrecht dat via het Ondernemersfonds aan SBH is toegekend, wordt ingezet voor de uitvoering van het parkmanagementprogramma (volgens jaarplan). In het programma is algemene uitvoering van Parkmanagement opgenomen en daarnaast worden projecten uitgevoerd die in sommige gevallen eenmalig zijn en in de meeste gevallen doorlopend. Om aan de doelstelling van SBH te voldoen (aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemingsklimaat op de bedrijventerreinen) zijn er veel projecten die een lange adem vergen, langlopend zijn en derhalve langdurig op het programma staan. Het programma is onderverdeeld in vier kernthema’s, die toereikend zijn om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Lees hier het hele verslag: 2021 verantwoording t.b.v. OFH -jaarverslag Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Werkgelegenheid

Jaar: 2019

 • Technologietafel 4 bijeenkomsten met leerlingen, ondernemers en docenten
 • Hotspot DTW bij Franke
 • Pilot ‘vitaliteitsloket’ t.b.v. MKB
 • Deelname projecten Arbeidsmarkt en onderwijs

Huisvesting

Jaar: 2019

 • mijnbedrijfslocatie.nl
 • Herstructurering Induma voorbereiding bedrijventerreinen west en Stedelijke Kavelruil vastgoedeigenaren
 • Onderzoek naar collectieve (vrachtwagen) parkeervoorziening(en)
 • Bijeenkomst met Vastgoedplatform t.b.v. kennisuitwisseling
 • Organisatie van 4 netwerkbijeenkomsten per bedrijventerrein thema ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen’
 • Online community t.b.v. toekomstbestendig BZOB
 • Bewegwijzering

Energiebewust en Duurzaam Ondernemen

Jaar: 2019

 • Zonnepanelen op bedrijfsdaken
 • InduSym platform (marktplaats idee) voor energie, rest en afvalstromen
 • Onderzoek bedrijvenmijn op Groot Schooten
 • Helmondse Energie Community – 2 bijeenkomsten
 • Onderzoek ‘van het aardgas af’ d.m.v. warmte-koude ringleiding
 • Onderzoek proceswaterfabriek BZOB

Schoon Heel Veilig

Jaar: 2019

 • Keurmerk Veilig Ondernemen hercertificering behaald 2019-2022
 • Exploitatie cameratoezicht bedrijventerreinen Hoogeind/de Weijer /Helmond West /Automotive Campus, Groot Schoten en BZOB
 • Voorbereiding en opstart gezamenlijke uitkijk centrale t.b.v. cameratoezicht en alarmopvolging
 • Pilot informatievoorziening bij calamiteiten
 • Pilot preventie (drugs) criminaliteit in bedrijfspanden