Projecten

Het Ondernemersfonds zal een verdere continuering en professionalisering van de werkorganisaties Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Centrummanagement Helmond en Wijkmanagement Helmond mogelijk maken. Het trekkingsrecht voor 2019 bedraagt:

 • Wijkmanagement Helmond, uitvoering van het programma in de wijken in samenwerking met zorg, onderwijs, cultuur, sport en ZLTO: €186.177
 • Stichting Bedrijventerreinen Helmond, uitvoering van het parkmanagementprogramma: €247.776
 • Centrum Management, uitvoering van het programma: €82.844

Toegekende aanvragen:

Projecten Centrummanagement Helmond

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op www.helmondmarketing.nl.

Bijeenkomst ondernemers City Traffic

Jaar: 2019

Hoe druk is het in mijn straat of stad? Op 4 december 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd voor alle centrumondernemers over het druktebeeld van ons centrum en hoe we dit gezamenlijk kunnen vertalen om in de consumentenbehoefte te voorzien. Huib Lubbers, directeur van Bureau RMC/City Traffic, heeft ons inzicht gegeven in de laatste trends & ontwikkelingen in de dagelijkse loop- en koopstromen. CityTraffic is al jaren de specialist op het gebied van passantentellen. Zij meten 24/7, 365 dagen per jaar hoe druk het is in de Nederlandse winkelstraten.

Franchise Event

Jaar: 2019

De gemeente Helmond en Centrummanagement hebben op 17 december 2018 een franchise-event in de Cacaofabriek georganiseerd. Verschillende franchisegevers hebben zich daar aan enthousiaste, potentiele franchisenemers gepresenteerd. Alle personen die interesse hebben om franchisenemer in Helmond te worden waren hierbij welkom en konden zich die avond oriënteren op het aanbod. Het event werd georganiseerd om het winkelaanbod in het centrum een kwaliteitsimpuls te geven, als aanvulling op het bestaande winkelaanbod.

Global goals en Fairtrade markt

Jaar: 2019

De koopzondag van 28 oktober stond in het teken van kennismaking met organisaties die zich inzetten voor goede doelen en ontwikkelingssamenwerking. Zij presenteerden zich op de Global Goals en Fairtrade Markt. Deze Global goals en Fairtrade Markt is in samenwerking met Centrummanagement en Tiendas Diferentes tot stand gekomen.

Graffitibestrijding

Jaar: 2019

48-uurs contract voor het verwijderen van graffiti.

Halloween

Jaar: 2019

Op vrijdag 26 oktober werd de jaarlijkse Halloweentocht georganiseerd. Dit jaar bestond de Halloweentocht 5 jaar. Vanaf 19:00 uur konden kinderen hun plattegrond ophalen bij de  Bibliotheek. Op die plattegrond stonden de deelnemers vermeld. Het thema van dit jaar was ‘De wraak van de kattenmeppers’. Het was een druk bezochte avond met meer dan 400 kinderen.

Horecabelangenvereniging

Jaar: 2019

Het goed functioneren van een goede Horecabelangenvereniging is van essentieel belang voor ons centrum. In Helmond wordt veel gedaan om de sfeer, veiligheid en leefbaarheid in het uitgaansgebied te waarborgen en waar mogelijk te verhogen. Er zijn diverse overlegvormen en samenwerkingsverbanden met verschillende partners (horeca, gemeente, politie, beveiliging en centrummanagement) waarbij aspecten van (veilig) uitgaan in Helmond worden besproken. Ook zijn er op een breed terrein afspraken gemaakt en convenanten gesloten over het uitgaan in Helmond zoals over sluitingstijden, horeca-ontzeggingen, taxi-inzet, horeca-inzet politie, beveiliging, evenementen en toelatingsbeleid.

Koopzondagen

Jaar: 2019

Tijdens de laatste zondag van de maand (koopzondag) worden er diverse activiteiten georganiseerd. De activiteiten in het centrum worden onder de aandacht gebracht door te adverteren in de regionale en lokale dag/weekbladen en diverse social media uitingen.

MKB Ondernemerscongres

Jaar: 2019

Om ondernemers te inspireren en kennis te laten maken met de diverse ontwikkelingen in het Retaillandschap hebben we, in samenwerking met de gemeente Helmond, de centrumondernemers uitgenodigd om deel te nemen aan het MKB Ondernemerscongres. Met topsprekers als Ben Tiggelaar, Joop van den Ende en Jimmy Nelson heeft het MKB Ondernemerscongres ons weer een dosis inspiratie om slimmer, beter en leuker te ondernemen! De dag zat vol praktische inzichten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en effectiviteit. Daarnaast heeft deze dag een positieve bijdrage geleverd aan de onderlinge contacten met ondernemers.

Moeder van het jaar

Jaar: 2019

Op zaterdag 12 mei werd de jaarlijkse ‘Moeder van het jaar’ verkiezing georganiseerd. Er waren weer veel inzendingen en de prijswinnaar werd bekend gemaakt door middel van een speciale presentatie op de Markt. Verschillende ondernemers hadden zich ingeschreven om de prijswinnares in het zonnetje te zetten. Een erg leuke dag voor het hele gezin!

Rode Lopers

Jaar: 2019

Vrijdag 16 maart zijn de eerste winkels in Helmond Centrum voorzien van rode matten bedrukt met het stadslogo. De rode matten zijn een voorbeeld van de publieke private samenwerking tussen Helmond Centrummanagement, Helmond Marketing, mattenservice.nl en de Helmondse ondernemers. Het is een manier om de bezoekers een warm welkom te geven, maar ook om het stadslogo dat in 2016 gerealiseerd is zichtbaar te maken in de stad.

Sfeerverlichting

Jaar: 2019

In de donkere feestmaanden wordt het gehele centrum voorzien van sfeerverlichting in de vorm van guirlandes, ornamenten aan de lantaarnpalen en boomverlichting. De boomverlichting op de Markt, Kerkstraat en Ameidestraat is aangeschaft door centrummanagement en dus blijvend in Helmond Centrum.

Visie Duurzaam Ondernemen

Jaar: 2019

Dit document beschrijft de visie op Duurzaam Ondernemen zoals die door de gemeente Helmond, de Stichting Bedrijventerreinen, Centrummanagement en Wijkmanagement in gezamenlijkheid is ontwikkeld.

Projecten Wijkmanagement Helmond 

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op www.wijkmanagementhelmond.nl.

Antoon van Dijkschool samen met stichting ORO en Bundelzorg

Jaar: 2019

E-games aan te schaffen om er voor te zorgen dat jongeren en ook ouderen kunnen sporten/bewegen, op een extra leuke manier met E-games. iDance en Game-bikes zijn 2 onderdelen van alles wat ze willen gaan aanschaffen, om de mensen toch te laten bewegen, maar ook op er plezier mee te hebben. Daarvoor zijn er verschillende stichtingen bij gekomen om dit te kunnen regelen en er voor kunnen zorgen dat mensen bewegen leuk vinden.

BIA

Jaar: 2019

Stichting BIA organiseert jaarlijks de kindervakantieweek in Brandevoort. Er doen 900 kinderen mee

Braderie Heistraat

Jaar: 2019

Doel om mensen samenbrengen en De Heistraat in positieve zin op de kaart zetten

Carolus Borromeus College, Jan van Brabant College, ROC Ter AA, Dr. Knippenberg College, Dhr. P. Vervoort, Wekvloertaal, LEV-groep Helmond

Jaar: 2019

Het project om met mensen die een niet-westerse achtergrond hebben een soort koor te beginnen en Nederlandse liedjes te gaan zingen om de taal beter te kunnen leren. Ook worden er leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege bij betrokken om tolk te zijn, die ervoor zorgen dat iedereen met elkaar overweg kan gaan.

City Resort, vd Vorst, Pot Sport, Cacaofabriek, M. vd Linden

Jaar: 2019

‘’Soet op Suyt” een Franse organiseert op de deze dag met verschillende verenigingen en organisaties zodat bezoekers aan deze sfeervolle markt bekend raken met het wijkgerichte aanbod.

OMO-scholengemeenschap, Basisonderwijs QliQ en Stichting Tribune

Jaar: 2019

Organisatie van de verkiezing sportma/vrouw. Ploeg. E.d. alsmede de meest sportieve basisschool van Helmond.

Ondernemersvereniging Combicentrum

Jaar: 2019

Braderie voor de inwoners van Helmond West en daabuiten.

Ondernemersvereniging De Bus

Jaar: 2019

Op zaterdag 23 november vieren we weer ons sinterklaasfeest voor alle kinderen in de wijk en daarbuiten. We werken hierbij samen met het Dr. Knippebergcollege, waarvan leerlingen zwarte piet spelen. Op zondag 22 september organiseren de ondernemers weer een grote braderie in en om de Bus waarbij weer zal worden samen gewerkt met wijkraad, bejaardenhuizen eb wellicht lokale verenigingen. In navolging van vorige jaar, willen de ondernemers in de BUS ook dit jaar weer een brunch organiseren voor klanten en bejaarden, dit jaar bewoners van de Pannehoeve

Ondernemersvereniging Heistraat

Jaar: 2019

Verlichting en beplanting en feestmaanden einde 2019

Ondernemersvereniging Stiphout

Jaar: 2019

Ondernemersvereniging wil de inwoners van Stiphout bij hun laten kopen door een spraarsysteem met stempels acties bij de winkeliers

Ovhm ondernemersvereniging mierlo-hout

Jaar: 2019

Sinterklaasje feesten voor de kinderen vieren in de wijken van Mierlo-Hout 8 pieten vermaken de kinderen samen met een team van werkgroep jeugd in een gezellig versierde Geseldonk.

WC Brouwhorst

Jaar: 2019

Wc brouwhuis willen het winkel centrum versieren in de dagen rond kerstmis doormiddel van MK feestverlichting De verlichting dient om sfeer te creëren in het winkel centrum, daarnaast zorgt de verlichting ook voor meer veiligheid voor ondernemers en bezoekers van het winkel centrum. Sinterklaas feest voor de kinderen ter gelegenheid van de inkomst van sinterklaas met zijn pieten, met muziek en cadeautjes.

Wijkmanagement Helmond, GGD, Levgroep, adviesraad Sociaal Domein, Elkerliek Ziekenhuis

Jaar: 2019

Stichting Meedoen zorgt voor mensen met een laag inkomen dat ze mee kunnen doen met activiteiten van ouderen

Zorgboog en ROC ter AA

Jaar: 2019

Binnen de Pannehoeve willen we graag een duofiets/rolstoelfiets aanschaffen. De leerlingen van ROC ter AA kunnen met de cliënten van wijk of verpleeghuis met de cliënten fietsen

Parkmanagementprojecten Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op www.bedrijventerreinenhelmond.nl.

Energiebewust en Duurzaam Ondernemen

Jaar: 2019

 • Zonnepanelen op bedrijfsdaken
 • InduSym platform (marktplaats idee) voor energie, rest en afvalstromen
 • Onderzoek bedrijvenmijn op Groot Schooten
 • Helmondse Energie Community – 2 bijeenkomsten
 • Onderzoek ‘van het aardgas af’ d.m.v. warmte-koude ringleiding
 • Onderzoek proceswaterfabriek BZOB

Huisvesting

Jaar: 2019

 • mijnbedrijfslocatie.nl
 • Herstructurering Induma voorbereiding bedrijventerreinen west en Stedelijke Kavelruil vastgoedeigenaren
 • Onderzoek naar collectieve (vrachtwagen) parkeervoorziening(en)
 • Bijeenkomst met Vastgoedplatform t.b.v. kennisuitwisseling
 • Organisatie van 4 netwerkbijeenkomsten per bedrijventerrein thema ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen’
 • Online community t.b.v. toekomstbestendig BZOB
 • Bewegwijzering

Schoon Heel Veilig

Jaar: 2019

 • Keurmerk Veilig Ondernemen hercertificering behaald 2019-2022
 • Exploitatie cameratoezicht bedrijventerreinen Hoogeind/de Weijer /Helmond West /Automotive Campus, Groot Schoten en BZOB
 • Voorbereiding en opstart gezamenlijke uitkijk centrale t.b.v. cameratoezicht en alarmopvolging
 • Pilot informatievoorziening bij calamiteiten
 • Pilot preventie (drugs) criminaliteit in bedrijfspanden

Werkgelegenheid

Jaar: 2019

 • Technologietafel 4 bijeenkomsten met leerlingen, ondernemers en docenten
 • Hotspot DTW bij Franke
 • Pilot ‘vitaliteitsloket’ t.b.v. MKB
 • Deelname projecten Arbeidsmarkt en onderwijs