Projecten

Het Ondernemersfonds zal een verdere continuering en professionalisering van de werkorganisaties Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Centrummanagement Helmond en Wijkmanagement Helmond mogelijk maken. Het trekkingsrecht voor 2023 bedraagt:

  • Wijkmanagement Helmond, uitvoering van het programma in de wijken in samenwerking met zorg, onderwijs, cultuur, sport en ZLTO: €222.826
  • Stichting Bedrijventerreinen Helmond, uitvoering van het parkmanagementprogramma: € 327.181
  • Centrum Management, uitvoering van het programma: €74.810

Projecten en jaarplannen

Projecten Centrummanagement Helmond

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op www.helmondmarketing.nl.

Jaarplan 2024 Centrum

Jaar: 2024

Bekijk hier het Jaarplan Centrum w_'24

Projecten Wijkmanagement Helmond 

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op www.wijkmanagementhelmond.nl.

Jaarplan 2024 Wijken

Jaar: 2024

Bekijk hier het Jaarplan WMH w_'24

Parkmanagementprojecten Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op www.bedrijventerreinenhelmond.nl.

Jaarplan 2024 Bedrijventerreinen

Jaar: 2024

Bekijk hier het Jaarplan SBH_w'24