Organisaties

De Stichting Ondernemersfonds Helmond beheert het fonds en heeft zich te houden aan de algemene normen voor gesubsidieerde instellingen die met publiek geld werken, zoals het overleggen van jaarstukken aan de gemeente en het blijven binnen de grenzen van de wet. Inrichting, inhoud en besteding van het fonds wordt door de meebetalende organisaties bepaald. Het onbezoldigde bestuur van deze stichting is tweeledig: een slank dagelijks bestuur bestaande uit de vertegenwoordigers van de drie grootste trekkingsgerechtigden Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Stichting Centrum Management en Stichting Wijkmanagement Helmond en een breed algemeen bestuur, dat wordt gevormd door afgevaardigden uit de trekkingsgebieden. Zij vertegenwoordigen het gebied of de sector. De bestuurssamenstelling is als volgt (klik om te openen):

Wim Kuypers (Stichting Bedrijventerreinen Helmond)

Ad Klaasen (Wijkmanagement)

Hans van Gennep (Stichting Centrum Management)

Het dagelijks werk aan het fonds is in handen van de drie werkorganisaties: het Parkmanagement (SBH), Centrummanagement en Wijkmanagement (WMH). Uw aanspreekpunten zijn:

Het secretariaat is in handen van Margo van de Rijt. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@ondernemersfondshelmond.nl of vul het contactformulier in.