Welkom bij Ondernemersfonds Helmond

Helmond is de eerste stad in het zuiden met een Ondernemersfonds. Dit fonds maakt het mogelijk om collectieve activiteiten te ontplooien en dynamische verbindingen te leggen: cross overs. Elke zakelijke OZB-betaler betaalt mee.

Wat is het doel?

Het Ondernemersfonds verbindt ondernemers Helmond-breed en stimuleert cross overs. Daarnaast zorgt het fonds voor continuïteit van de belangenbehartiging vanuit het georganiseerde bedrijfsleven in parkmanagement, wijkmanagement en centrummanagement.

Voor wie is het Ondernemersfonds?

Het Ondernemersfonds is er voor alle verenigde organisaties:

“Doelstelling van de Stichting Ondernemersfonds Helmond is directe belangenbehartiging middels de kostendekking voor de drie koepelorganisaties: Parkmanagement, Centrummanagement en Wijkmanagement. Daarnaast stelt het Ondernemersfonds het bedrijfsleven in de gelegenheid tot het aangaan van dynamische verbindingen door het realiseren van nieuwe contacten en gezamenlijke projecten binnen en tussen haar trekkingsgebieden, die bijdragen aan samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheden en de verzorgende sectoren (cross-overs). Dit alles met het doel te komen tot een optimaal voorzieningenniveau en toekomstbestendige aantrekkingskracht van stad en bedrijfsleven.”

Laatste gerealiseerde projecten

Brandevoort in Actie Kindervakantieweek

Jaar: 2018

X-peditie Brandevoort 9 t/m 13 juli 2018 Kindervakantie week Brandevoort

RKSV Mierlo Hout

Jaar: 2018

Vak Techniek 14,15,16 mei 2019 Promotie van het vak techniek waarbij allescholen van PO t/m MBO van heel Helmondzijn uitgenodigd. In het separate schrijven uvia mail toegestuurd staat verdere tekst enuitleg.

Ondernemersvereniging de Bus

Jaar: 2018

Brunch 9 september 2018 We organiseren een gratis brunch inWinkelcentrum de Bus. Hiervoor zullen debewoners van Bejaardenhuis de Eeuwsels eneen 250-tal wijkbewoners wordenuitgenodigd. Top samenwerking.

Ondernemersvereniging Heistraat

Jaar: 2018

Bloemen in straatbeeld

Ondernemersvereniging de Bus

Jaar: 2018

Braderie 23 september 2018 Ondernemersvereniging de Bus een grote markt inen om Winkelcentrum de Bus voor groot en klein.Hierbij wordt samengewerkt met de WijkraadHelmond-Noord en Bejaardenhuizen.

Ondernemersvereniging Heistraat

Jaar: 2018

Braderie Heistraat 17 juni 2018 Dit jaar viel de braderie op vaderdag en tijdens het Suikerfeest.Het weer was top! En was weer drukte alom. Veel bezoekers gedurende de gehele dag.Het aanbod was breed; van fruit tot kleding.Er was een kinderboerderij en diverse sportactiviteiten. Volop muziek was aanwezig om de dag een extra mooie sfeer te […]

Fanfare De Vooruitgang

Jaar: 2018

Jeugdmuziekdag Helmond: fanfare organiseertnamens de 5 Helmondse muziekverenigingen +Kunstkwartier. Jeugd repeteert nieuwearrangementen en concert met Eric Vloeimans, opCarat. Met Kindermuziektuin

Wijkmanagement Helmond

Jaar: 2018

Sfeerverlichting bij de winkelcentra in de wijken van Helmond vanaf half oktober tot eind januari.