Welkom bij Ondernemersfonds Helmond

Helmond is de eerste stad in het zuiden met een Ondernemersfonds. Dit fonds maakt het mogelijk om collectieve activiteiten te ontplooien en dynamische verbindingen te leggen: cross overs. Elke zakelijke OZB-betaler betaalt mee.

Wat is het doel?

Het Ondernemersfonds verbindt ondernemers Helmond-breed en stimuleert cross overs. Daarnaast zorgt het fonds voor continuïteit van de belangenbehartiging vanuit het georganiseerde bedrijfsleven in parkmanagement, wijkmanagement en centrummanagement.

Voor wie is het Ondernemersfonds?

Het Ondernemersfonds is er voor alle verenigde organisaties:

“Doelstelling van de Stichting Ondernemersfonds Helmond is directe belangenbehartiging middels de kostendekking voor de drie koepelorganisaties: Parkmanagement, Centrummanagement en Wijkmanagement. Daarnaast stelt het Ondernemersfonds het bedrijfsleven in de gelegenheid tot het aangaan van dynamische verbindingen door het realiseren van nieuwe contacten en gezamenlijke projecten binnen en tussen haar trekkingsgebieden, die bijdragen aan samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheden en de verzorgende sectoren (cross-overs). Dit alles met het doel te komen tot een optimaal voorzieningenniveau en toekomstbestendige aantrekkingskracht van stad en bedrijfsleven.”