Overlegstructuren

De belangrijkste taken van de centrummanager liggen, naast het zijn van het aanspreekpunt voor alle bij het centrum betrokken partijen en het coördineren, begeleiden van de dagelijkse gang van zaken, het vertegenwoordigen van de belangen van belangrijke steakholders in ons centrum. Ondernemers, horeca, weekmarkt, kermis, vastgoedeigenaren etc. Hiervoor zijn een aantal overlegstructuren en/of contactmomenten noodzakelijk zoals o.a.:

Intern overleg

Bestuursvergadering

Projectgroep bestaand centrum

Kermiscommissie

MAC (Markt advies commissie)

Ondernemersfonds: WO 1 x p/maand

Retailplatform Brabant

Evenementenoverleg

Overleg centrum wethouders

Accountmanager centrum (gemeente)

Centrumschouw

Horeca overleg

OSH (Ondernemers Stuurgroep Helmond 1x p/maand)

Organisatoren evenementen

Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs