Ondernemersvereniging De Bus

Op zaterdag 23 november vieren we weer ons sinterklaasfeest voor alle kinderen in de wijk en daarbuiten. We werken hierbij samen met het Dr. Knippebergcollege, waarvan leerlingen zwarte piet spelen.

Op zondag 22 september organiseren de ondernemers weer een grote braderie in en om de Bus waarbij weer zal worden samen gewerkt met wijkraad, bejaardenhuizen eb wellicht lokale verenigingen.

In navolging van vorige jaar, willen de ondernemers in de BUS ook dit jaar weer een brunch organiseren voor klanten en bejaarden, dit jaar bewoners van de Pannehoeve