Jaarverslag 2021

Het trekkingsrecht dat via het Ondernemersfonds aan SBH is toegekend, wordt ingezet voor de uitvoering van het parkmanagementprogramma (volgens jaarplan). In het programma is algemene uitvoering van Parkmanagement opgenomen en daarnaast worden projecten uitgevoerd die in sommige gevallen eenmalig zijn en in de meeste gevallen doorlopend. Om aan de doelstelling van SBH te voldoen (aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemingsklimaat op de bedrijventerreinen) zijn er veel projecten die een lange adem vergen, langlopend zijn en derhalve langdurig op het programma staan. Het programma is onderverdeeld in vier kernthema’s, die toereikend zijn om aan de doelstelling te kunnen voldoen.

Lees hier het hele verslag: 2021 verantwoording t.b.v. OFH -jaarverslag Stichting Bedrijventerreinen Helmond