Jaarverslag 2021

Centrummanagement is een samenwerkingsverband dat zich richt op het versterken van de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het Helmondse centrum. Vanuit centrummanagement worden activiteiten ontplooid gericht op het versterken van het binnenstedelijk aanbod (schoon, veilig, branchering,

ondernemerschap etc.) Centrummanagement zal, waar mogelijk, initiatieven die ondernemers ondernemen faciliteren die imagoversterkend zijn voor Helmond en koopstromen genereren. Hierbij kan gedacht worden aan evenementen, marketing & promotie, culturele programmering, bundeling van krachten, uitwerken concepten.

Lees hier het hele verslag: Jaarverslag Centrummanagement Helmond Centrum 2021 alleen tekst