Carolus Borromeus College, Jan van Brabant College, ROC Ter AA, Dr. Knippenberg College, Dhr. P. Vervoort, Wekvloertaal, LEV-groep Helmond

Het project om met mensen die een niet-westerse achtergrond hebben een soort koor te beginnen en Nederlandse liedjes te gaan zingen om de taal beter te kunnen leren.
Ook worden er leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege bij betrokken om tolk te zijn, die ervoor zorgen dat iedereen met elkaar overweg kan gaan.